Bearsted 1-2 Faversham SECFLCorinthian 3-2 Faversham SECFLFaversham 0-2 Lordswood DFDS CupFaversham 2-4 Lydd SECFLFaversham 3-1 Punjab United SECFLFaversham 4-1 Kent United DFDS KSCTrainingVCD 0-3 Faversham SCEFL